Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker

Vid en mer omfattande översvämning, som enligt förordningen (SFS 2009:956) 1 om översvämningsrisker kan bli aktuell att rapporteras till EU, ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att ge berörd Länsstyrelse i uppdrag att genomföra en utredning av översvämningen. Med anledning av de kraftiga nederbördsmängder och höga flöden som drabbade länet under februari månad 2020 gav därför MSB Länsstyrelsen i Hallands län i uppdrag att genomföra en utredning enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Utredningen har genomförts enligt av MSB framtagen vägledning och omfattar vattendragen Viskan, Ätran, Nissan och Lagan, även mindre vattendrag och sjöar i anslutning till angivna vattendrag har inkluderats i utredningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020__9&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss