Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2020- 2022

Detta PM om treårig tillsynsvägledningsplan utförs i enlighet med kravet i plan- och byggförordning 8 kap 16 § och är en del i den gemensamma tillsyns- och tillsynsväg-ledningsplanen för Samhällsbyggnadsenheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020__6&context=24