Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2020:4 Kunskapssammanställning om Fladens bubbelrev

Sex områden med aktiv metangasbubbling har hittats i randzoner runt Fladen utsjögrund på djup mellan cirka 20 - 44 meter. Tre av dessa områden ligger på västsidan av Fladen och tre på ostsidan. I fyra av de undersökta bubbelområdena finns välutvecklade karbonatstrukturer (bubbelrev) med en stor mängd håligheter i kombination med rikliga bakteriefläckar (svavelbakterier - Beggiatoa spp.) på mellanliggande sedimentbottnar. I två av de undersökta områdena, ett på vardera sidan om Fladen, har vi främst dokumenterat ett stort antal bakteriefläckar på sedimentbotten. Här finns sannolikt karbonatstrukturer under sedimentytan. Sammanlagt täcker de dokumenterade bubbelområdena en yta på cirka 25 hektar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020_4&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss