Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2020:19 Kiselalger i Hallands län 2020 - En undersökning av 16 vattendrag

I Hallands län undersöktes år 2020 kiselalger på 16 lokaler i vattendrag. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. För surhetsklassning användes surhetsindexet ACID, vilket framför allt är framtaget för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. Riskflaggning för att andra typer av påverkan, än det som IPS och ACID är utvecklade för att visa, gjordes med störsparametrarna missbildningsfrekvens, antal räknade taxa och diversitet. I Hallands län 2020 bedömdes samtliga lokaler tillhöra hög status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020_19&context=24