Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2020:12 Inventering av flodpärlmussla i Hallands län 2012-2019

Under åren 2012-2019 har inventeringar av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) genomförts i flera av Hallands vattendrag, från Stensån i söder till Rolfsån i norr. Inventeringarna tyder på att flodpärlmusslorna i Halland är illa ute och på väg att försvinna från länet. Samtliga fynd av flodpärlmussla är äldre individer vilket visar att föryngringen inte fungerar. I rapporten diskuteras orsakerna till det dåliga tillståndet för flodpärlmusslorna i Halland och förslag till åtgärder ges på respektive inventeringslokal. Åtgärdsförslagen omfattar bland annat fiskevårdsåtgärder, restaurering och ökad hänsyn vid jord- och skogsbruk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020_12&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss