2020:1 Long-term processes at Almeberget Nature Reserve: a ‘hotspot’ forest of high conservation interest

Vegetationens utveckling i Almebergets naturreservat under de senaste 13 500 åren - en studie som indikerar behov av kursändring inom restaurering av ädellövskog Att lämna skog i naturreservat för fri utveckling är en ofta tillämpad strategi för bevarande och restaurering, men detta kan underskatta betydelsen av störningsdynamik för det långsiktiga bevarandet och utvecklingen av skogens biologiska mångfald. Den här studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka de långsiktiga påverkansfaktorerna av biologiska mångfaldsvärden i en nordeuropeisk blandskog; Almebergets naturreservat i sydvästra Sverige. Med hjälp av pollen- och kolanalyser från sediment från en sjö och en liten myr, har den historiska vegetationsdynamiken rekonstruerats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Växtodling
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020_1&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss