2020:02 Vildbin i Halland

Det finns nu 273 arter av vilda bin i Sverige. Dessa är mycket viktiga för pollineringen av våra grödor. Men många arter av vildbin är idag rödlistade, vilket innebär att de riskerar att dö ut. Hela 209 vildbiarter har hittats i Hallands län och av dessa är nästan en fjärdedel rödlistade. I broschyren Vildbin i Halland kan du läsa om några av de hotade vildbiarterna i länet. Du kan också läsa om vad Länsstyrelsen gör för att gynna bin och andra pollinerande insekter samt få tips på vad du själv kan göra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2020_02&context=24