2019:26 Bottenfauna i Hallands län 2019

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 45 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen och två extra lokaler av intresse för naturvården (Skillnadsbäcken St9 och St10). Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende ekologisk kvalitet har också gjorts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Växtodling
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_26&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss