2019:23 Barns rättigheter och föräldrars ansvar

Broschyren är framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län i samverkan med länets kommuner och Region Halland. Länsstyrelsen i Hallands län har ett uppdrag att stödja kommuner, regionen och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till alla föräldrar i länet under barnets hela uppväxt, 0-18 år. Broschyren är ett resultat av samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, de halländska kommunerna och Region Halland. Citaten i texten kommer från olika samtal som har hållits med barn, unga och föräldrar i Hallands län. Stockholm stad har arbetat fram övrigt textmaterial och vi har fått deras tillåtelse att använda det som underlag när vi tagit fram denna broschyr.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_23&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss