2019:17 Skötselplan Nyårsåsens skjutfält

Skötselplan för Nyårsåsens skjutfält. Naturvärdena inom Nyårsåsens skjutfält är stora och framförallt knutna till de öppna hävdade gräsmarkerna med pollen och nektarrika blommande örter. Naturvärdena är även stora i de skogsområden som ligger som en krans till den öppna marken, i öster ädellövskog och i väster blandskogar med tall och löv. Markerna sköts genom bränning, slåtter, slyröjning, naturvårdsinriktad skötsel av löv- och tallskogar samt ett produktionsinriktat skogsbruk av granbestånden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_17&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss