2019:15 Mästockafältet - Naturvärden och militär verksamhet

Vi vill med denna broschyr ge en kortfattad presentation i ord och bild av Mästocka skjutfält. Broschyren riktar sig i första hand till den besökande allmänheten men också till militär personal som vill veta mer om fältets natur. Tonvikten ligger på en beskrivning av fältets intressanta och skiftande natur – skog, myr, hed och äng – en natur som åtminstone delvis är tillgänglig för den ”civile” besökaren. Den militära verksamheten presenteras i slutet av broschyren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2019_15&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss