Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Det är ett samhälleligt ansvar att säkerställa att alla människor som är utsatta för våld får det stöd och skydd de har rätt till. Så ser det inte alltid ut i praktiken. För att åtgärda de glapp som finns måste arbetet ske på flera nivåer. Det här metodstödet har tagits fram till er som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting. Syftet med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni ska få ta del av verktyg som kan stärka ert arbete med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd till alla, inklusive de som idag har ett svagt samhälleligt skydd. I det här metodstödet utforskar vi hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge passande och jämlikt stöd vid våld i nära relationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018__2&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss