Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Hallands län, version 1

Nu finns en första version av Regional handlingsplan för grön infrastruktur framtagen. Rapporten är en del av redovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Underlaget som tagits fram är ingen färdig handlingsplan med konkreta åtgärder utan kan ses som en plattform inför ett fortsatt arbete med grön infrastruktur i samverkan med landskapets aktörer. Rapporten består till största delen av nulägesbeskrivning av ett antal naturtyper och miljöer, som tagits fram utifrån den kunskap vi har på Länsstyrelsen och i samverkan med Skogsstyrelsen. Grön infrastruktur sätts också i ett större sammanhang, med beskrivning av syfte, bakgrund och förhållande till andra processer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018__1&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss