Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2018:23 Rökfria skolgårdar - kartläggning av rökning på skolgårdar i Hallands län

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Skadeverkningarna till följd av tobaksanvändning är välkända och tobaksförebyggande arbete är ständigt aktuellt. Sedan 1994 finns en tobakslag som förbjuder rökning på skolgårdar. Det är en skyddslag som handlar om att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för ett gott liv, vilket också ligger i skolans uppdrag. Trots att lagen funnits i över 20 år röks det ändå på skolgårdar i Sverige och i Halland. Regeringen har ställt sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025. Som ett led i denna satsning fick länsstyrelserna i uppdrag 2017-2018 att förstärka sin tillsyn av rökfria skolgårdar. I det tobaksförebyggande arbetet är barn och ungdomar en väldigt viktig målgrupp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018_23&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss