Vind i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2018:22 Vattenkvalitet i skogsbäckar 1999-2016

Inom Länsstyrelsernas gemensamma delprogram ”Vattenkvalitet i skogsbäckar” analyseras vattenkemi i fem skogsbäckar i brukade avrinningsområden i Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län sedan 1996, vilket gör att det nu finns långa tidsserier av stort värde för att studera trender över tiden. Syftena med mätningarna är att belysa långsiktiga trender för försurande ämnen och metaller från brukad skogsmark och att bedöma hur skogsbruksåtgärder påverkar läckaget av dessa ämnen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018_22&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss