Vind i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2018:18 Samhällsekonomisk analys av Hertingprojektet

Hertingprojektet bedrevs mellan 2002 och 2015 och syftade till att skapa fria vandringsvägar för fisk förbi Hertings kraftverk i Ätran samtidigt som elproduktion i kraftverket bibehölls. I tillägg återskapades flera hundra meter strömsträcka vilka utgör viktiga lek och uppväxtområden för bland andra lax och öring. Denna rapport syftar till att i efterhand utröna om projektet har varit samhällsekonomiskt lönsamt. Ett nyutvecklat analysverktyg för kostnads nytto-analys används.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiskerinäring
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018_18&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss