2018:1 Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Under 2016 och 2017 har inventeringen av vegetationsförändringar på myrar utförts i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kronobergs och Skåne län. Genom granskning av satellitdata undersöktes förändringen mellan 1999 och 2009. Resultatet kommer att ge ett värdefullt underlag för länsstyrelserna och andra myndigheter i arbetet med våtmarker och för utvärderingen av miljömålet Myllrande våtmarker. Resultatet visar att den största anledningen till förändring av våtmarkerna under den här perioden är dikning, torvtäkt och skogsbruk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018_1&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss