2018-2020 Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning

För byggnadsnämnderna i Hallands län. Ett litet län med stor befolkning och mycket ärenden. Länet med de sex kommunerna kännetecknas av befolkningskoncentration till kustregionen och stor inflyttning. Befolkningen uppgår till cirka 320 000 invånare, vilken under sommaren uppgår till cirka 500 000. Det stora antalet fritidshus utmed kusten för med sig en kraftigt ökande ärendemängd avseende främst tillbyggnader för byggnadsnämnderna sommartid. En stor uppgift för framför allt kustkommunerna är bostadsförsörjningen, vilken ytterligare fått en större tyngd när det gäller att ordna bostäder till de nyanlända Färdigställda bostäder uppgick 2016 till ca 1450 st varav ca 940 småhus. Specialbostäder uppgick till 38 stycken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=N_2018__16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss