2017:3 Regional förvaltningsplan för rovdjur

Förvaltningsplanen för rovdjur är ett policydokument som gäller under åren 2017–2021 i Hallands län. Målet med rovdjursförvaltningen nationellt är att de stora rovdjuren (björn, varg, lo, järv och kungsörn) ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att de kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Spridningen ska ske i en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter, samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas. Syftet med förvaltningsplanen är att formulera mål för rovdjursbestånden samt strategier, riktlinjer, åtgärder och rutiner för den regionala rovdjursförvaltningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_03&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss