2017:20 Bottenfaunaundersökningar i djupare delar av Natura 2000-området och naturreservatet Nidingen 2013

Denna rapport är en uppföljning av bottenfaunans tillstånd i de djupare delarna av Natura 2000-området och naturreservatet Nidingen. Där provtagning gjorts med bottenhuggare 2013 på bottnar dominerade av sand och/eller silt. Ett fåtal provtagningar av djupare mjukbottnar har tidigare gjorts i eller i anslutning till området på representativa provtagningsplatser för att beskriva bottenfaunan. Föreliggande undersökning får ses som en relativt omfattande och förutom att undersökningen är kunskapshöjande, belyser den framförallt infaunans tillstånd i dessa miljöer. Nio fynd av särskilt intressanta arter gjordes i föreliggande undersökning och undersökningen visade inga tecken på syrebrist i de provtagna sedimenten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__17&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss