2017:2 Arvet till framtiden- Kulturmiljöfunktionens årsredogörelse 2016

Länsstyrelsens kulturmiljöuppdrag är brett och mångskiftande. Artiklarna i årets utgåva av vår populära årsredogörelse visar på en del av denna spännvidd. Kulturarvet engagerar många. De miljöer som Länsstyrelsen på olika sätt medverkar till att vårda, bevara och utveckla är viktiga besöksmål som bidrar till en god livsmiljö i Halland. Kulturmiljöer kan vara replipunkter för reflektion, vila och eftertanke men också ge inspiration till nyskapande och kreativitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__7&context=24