2017:12 Byggnadsminnesutredning Severin Nilsons ateljestuga

Severin Nilsons ateljéstuga är en låg röd parstuga med halmtak som ligger fridfullt vid foten av ett berg, med utsikt över Asigeslätten i de mellersta delarna av Halland. Inte mycket vittnar om den kreativa kraft som präglat platsen och som i sin tur gett den dess plats i Hallands konsthistoria. Asige hembygdsförening har bevarat stugan som ett museum över konstnären sedan 1960-talet och Leif Bolling väckte år 2016 frågan om byggnadsminnesförklaring. Byggnadsminne är den starkaste skyddsformen enligt svensk lagstiftning för kulturhistoriskt värdefulla miljöer och regleras i 3 kap Kulturmiljölagen (1988:950).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__12&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss