2017:11 En tidigmedeltida fartygslämning vid Morups tånge

På uppdrag av Länsstyrelsen Halland utförde Bohusläns museum hösten 2016 en förundersökning av en nyupptäckt fartygslämning i viken Korshamn, söder om Morups tånge i Falkenbergs kommun. Rapporten är skriven av Staffan von Arbin, Bohusläns museum. Även publicerad i Bohusläns Museums rapportserie 2017:19.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__13&context=24