Fladdermusfaunan vid Virsehatt och Sennan 2016

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län inventerades fladdermusfaunan 2016 vid Sennan inom ramen för den biogeografiska uppföljningen. Undersökningen genomfördes under två perioder i augusti 2016. Området är mycket artrikt och huvudsyftet var att fastställa om tidigare kända arter fanns kvar och om några förändringar ägt rum. Samma område har tidigare undersökts 2010 och 2014. Rapporten är skriven av Ingemar Ahlén och Johan Ahlén.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__4&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss