2016:12 Bostadsmarknaden 2016

Enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörj-ningsansvar ska varje länsstyrelse i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaden samt lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Boverket ska årlig-en sammanfatta och analysera länsstyrelsernas rapporter och till regeringen redogöra för dessa och för bo-stadsmarknadsläget i riket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__6&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss