2016:10 Landlevande mollusker i rikkärr i Hallands län - inventering och skötselrekommendationer

Rikkärren har ofta en väldigt artrik och specialiserad flora av kärlväxter och mossor som vi känner väl till men här förekommer också speciella insekter och mollusker, som vi har dålig eller ibland ingen kunskap om. I denna rapport sammanfattas inventeringar av landlevande mollusker i utvalda rikkärr i Hallands län genomförda under 2009-2014. Dessutom redovisas skötselrekommendationer för de aktuella lokalerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_10&context=24