2016:09 Skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken - byggnadsminnesutredning

Fråga om byggnadsminnesförklaring av skvaltkvarnarna i Ulvatorpsbäcken, Varbergs kommun, väcktes av Hallands kulturhistoriska museum genom Kulturmiljö Halland i juni 2015. Länsstyrelsen inledde därefter ett utredningsarbete med syftet att klargöra förutsättningarna för ett skydd enligt kulturmiljölagens 3 kapitel Denna rapport utgör underlag till beslut i frågan om byggnadsminne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__15&context=24