2016:03 Strategi för skydd av naturvärden i och invid sötvattensmiljöer i Hallands län

Länsstyrelsen har antagit en strategi för skydd av naturvärden i sötvattensmiljöer. Strategin är ett steg på vägen mot att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, och innebär bland annat att Länsstyrelsen, i sitt arbete med att bilda naturreservat vid sjöar och vattendrag, prioriterar de tre vattendragen Fylleån, Högvadsån och Smedjeån. Dessa vattendrag har så höga naturvärden att de bedömts vara nationellt särskilt värdefulla av Naturvårdsverket. I dessa vattendrag har sammanlagt 27 värdefulla naturmiljöer identifierats. De två mest värdefulla miljöerna är Sumpafallen i Högvadsån och området mellan Brogård och Tolarpsfallen i Fylleån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_3&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss