2015:23 Riskhanteringsplan för Kungsbacka 2016-2021

Riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån – enligt förordning 2009:956. Kungsbacka tätort har identifierats som ett av 18 områden med betydande översvämningsrisk i Sverige enligt förordningen (2009:956)om översvämningsrisker. Inom ramen för detta arbete ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för att ta fram en riskhanteringsplan för Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen baseras på riskkartor som redovisar konsekvenser på människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet vid ett 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_23&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss