2015:22 Biologisk undersökning av fiskfaunan inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2015. En undersökning av 13 elfiskelokaler.

Rapporten redovisar resultat från elfiskeundersökningar i Högvadsån med biflöden utförda inom kalkningsuppföljningen i Halland 2015. Dessutom redovisas resultat från Nydala kvarn avseende uppvandringen av leklax och utvandringen av lax- och öringsmolt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_22&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss