2015:20 Kiselalger i Hallands län 2015

Rapporten redovisar resultat från undersökningar av kiselalger i 17 vattendrag. Undersökningarna utgör en del av den biologiska uppföljningen av kalkade vatten i länet. Utöver surhetstillståndet klassas även status för näringsämnespåverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_20&context=24