2015:15 Insekterna berättar om rikkärrens mångfald - en metodstudie och artinventering i fem halländska rikkärr

Rikkärr är en typ av myr som i Halland bara förekommer på ett fåtal platser. Rikkärren har ofta en väldigt artrik och specialiserad flora av kärlväxter och mossor som vi känner till väl, men vi har mindre kunskap om de insekter som lever i rikkärr. Med syfte att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring insekter i rikkärr har insektsfaunan i fem rikkärr i södra Halland inventerats. Totalt artbestämdes 113 arter, varav fyra rödlistade. I studien pekas också tre indikatorarter för rikkärr ut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__8&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss