2015:08 Bottenfaunaundersökningar i Kungsbackafjorden 1969-2009

Kungsbackafjorden är ett av västkustens bäst undersökta havsområden när det gäller bottenfauna på mjukbottnar. Detta tack vare Ingemar Olsson som redan 1969 tog initiativ till kontinuerliga provtagningar över tid med bottenhuggare på mjukbottnar. Sedan 1993 ingår två av stationerna i Hallands kustvattenkontroll och från och med 2005, när Kungsbackafjorden blev ett marint naturreservat, ingår övriga stationer i länsstyrelsens uppföljning av reservatet. I denna rapport presenteras resultat från bottenfaunaundersökningarna i Kungsbackafjorden under perioden 1969-2009. Åtskilliga resultat indikerar att den organiska belastningen har minskat i fjorden. Endast bottnar på mellandjup, där bottnen träffas av språngskiktet mellan Kattegatts yt- och bottenvatten, är undantagna från denna minskning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_8&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss