2015:07 Unika ginsthedar i södra Halland hyser landets alla hotade ginstfjärilar

De sydvästsvenska ginsthedarna är en unik naturtyp som i landet endast förekommer i södra Halland och angränsande delar av Skåne och Småland. Ett flertal hotade arter är helt knutna till ginsthedarna och de omfattas av åtgärdsprogrammet för ”Nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar”. I programmet ingår elva rödlistade fjärilar vars larver lever av ginst och fyra av dem står som akut hotade i den aktuella listan över rödlistade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_07&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss