2014:15 Bottenfauna i Halland 2014

Rapporten redovisar resultat från undersökningar av bottenfauna i vattendrag inom kalkningsuppföljningen 2014. Bedömningar görs av status för surhet, övergödning, hydromorfologisk påverkan och eventuell annan påverkan. Dessutom görs en klassning av naturvärdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_15&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss