2014:12 Regional miljöövervakning i Halland län - Program för perioden 2015-2020.

Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av all regional miljöövervakning som utförs inom länet av olika aktörer. Mera detaljerat redovisas den övervakning som länsstyrelsen ansvarar för och som finansieras med särskilda medel från Naturvårdsverket. Programmet har fastställts av länsledningen och godkänts av Naturvårdsverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_12&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss