2013:20 - Kvinnor och män i Halland

Välkommen att ta del av siffror om kvinnor och män i Hallands län! Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och en avgörande fråga för demokrati och utveckling. Trots att de formella hindren för jämställdhet undanröjts kvarstår skillnader mellan kvinnor och män inom en rad områden. Jämställdhet handlar om frihet för kvinnor och män, flickor och pojkar, att göra sina livsval utan att begränsas av stereotypa föreställningar om kön. I länet ser vi en positiv utveckling inom flera områden de senaste åren såsom deltagande i arbetskraften, delning av föräldraledigheten, inkomstutvecklingen etc. Samtidigt kvarstår en utvecklingspotential inom andra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_20&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss