2013:10 Tvåvingar i naturskyddade skogs och trädmiljöer i Hallands län 2012

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län utförde Örjan Fritz (Naturcentrum AB) och Mattias Lindström en studie av tvåvingar i totalt åtta naturskyddade skogsområden i Hallands län under 2012. Inventeringen inriktades på värdefulla skogsobjekt, alltifrån barrskogar till lövskogar, i olika delar av länet. Inventeringen fokuserade dels på vissa artgrupper, dels på särskilt utpekade naturvårdsintressanta (rödlistade eller sällsynta) arter, av vilka flera är vedlevande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_10&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss