2013:04 - Vattenanknutet kulturarv i Halland

Syftet med projektet är att utveckla en metod för framtagande av planeringsunderlag om vattenanknutet kulturarv utifrån vattenförvaltningens behov samt att bygga upp kunskap om det vattenanknutna kulturarvet. Den övergripande målsättningen med projektet är att det skall resultera i en utvecklad modell för framtagande av planeringsunderlag avseende kulturvärden inom avrinningsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_4&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss