2013:01 - Miljöövervakning i Halland

Nationellt är övervakningen indelad i nio olika programområden. Sju av dessa ingår i länsprogrammet för Halland, nämligen Luft, Kust hav, Sötvatten, Våtmark, Skogsmark, Landskap och Miljögiftssamordning. I denna rapport görs nedslag i den pågående övervakningen genom korta presentationer av utvalda delprogram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_1&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss