Underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbete med Färdplan 2050

I likhet med övriga länsstyrelser i landet fick Länsstyrelsen i Halland under 2011 i uppdrag att lämna underlag till Naturvårdsverket om hur den regionala nivån kan bidra till att nå visionen i klimatpropositionen från 2009 om att Sverige 2050 inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser. Arbetet skulle genomföras i form av regionala dialoger med olika samhällsaktörer. Uppgiften var att besvara följande tre frågeområden: 1. Åtgärdsmöjligheter för att nå klimatvisionen till år 2050. 2. Hinder för att nå målen till år 2050. 3. Redovisning av hur dialogerna genomförts. I underlagsrapporten fastslås att Halland som län har goda möjligheter att bidra i arbetet, genom till exempel klimatsmart planering, energieffektivisering samt förnybar energiproduktion av vindkraft, biobränsle och biogas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__6&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss