Underlag till regional biogasstrategi

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna det regionala klimat- och energiarbetet. I april 2010 fastställde Länsstyrelsen i Hallands län en regional klimat- och energistrategi i samråd med flera regionala och lokala aktörer. Visionen i strategin säger bland annat att Halland ska vara ett föregångslän när det gäller minskning av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser och ett län där förnybara bränslen står för huvuddelen av energiförsörjningen. Produktionen av biogas ska öka, organiskt avfall som kan användas för biogasproduktion ska inte gå till förbränning och byte av bränsle för transporter ska ske till fördel för bland annat biogas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__7&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss