Regional fjärrvärme i Halland

Fjärrvärmesystem finns i fem av de halländska centralorterna; Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Hyltebruk. I Laholm finns enbart mindre lokala leveranser av värme. Leveranserna är dock relativt små i förhållande till befolkningsunderlaget, bortsett från Halmstad. En relativt stor del av fjärrvärmen kommer från spillvärmekällor och avfallsförbränning, dvs. värme som om den inte tillvaratas i fjärrvärmesystem annars går förlorad. En sammanbindning av de halländska orterna med transiteringsledningar möjliggör en ökad användning av dessa värmekällor. Även beräkningar på ett nytt kraftvärmeverk i Falkenberg har utförts. Det ekonomiska utfallet visar på att endast ett beräkningsfall är ekonomiskt lönsamt; en ledning mellan Värö och Kungsbacka.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__5&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss