2012:21 - Energiläget i Halland 2010

Energiläget i Halland 2010 är en kartläggning av energianvändning, regional produktion av el, fjärrvärme och biobränslen samt emissioner av växthusgaser från energianvändningen i Hallands län. Energianvändningen år 2010 jämförs med 1990, 1995 och 2000-2009 för att tendenser och förändringar inom energianvändningen ska kunna utläsas. Produktionen av el, fjärrvärme och biobränslen jämförs med 2009.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_21&context=24