2012:15 - Avloppsvattenrening på landsbygden

Underlag till strategi för bättre rening av enskilda avlopp. Många vattenförekomster i länet uppfyller inte kraven för God ekologisk status bl.a. beroende på att vattnet har för hög halt av näringsämnen (fosfor). Förbättrad avloppsvattenrening på landsbygden är en av de viktigaste åtgärderna för att minska föroreningsbelastningen på våra sjöar och vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_15&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss