2012:14 - Skötsel gynnar biologisk mångfald på kustnära sandmarker

Våra kustnära sandmarker är en ansvarsmiljö inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter i Halland. I dessa marker finns ännu en rik biologisk mångfald viktig att värna genom åtgärder. Det är vår förhoppning att denna uppföljning och redovisning av utförda åtgärder i halländska sandmarker ska inspirera till ökade naturvårdsinsatser på flera håll framöver. Det har varit fantastiskt roligt att uppleva den positiva responsen från såväl natur som människor! Fokus vid restaureringsåtgärder och uppföljning ligger till stor del på hotade arter som har det svårt med en långsiktig överlevnad i vårt land. Det här är arter som riskerar försvinna då de har höga krav på sin miljö i form av blomrikedom, öppen sand och varma lägen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_14&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss