2012:10 - Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort

Rapporten är en vägledning för länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram inom det gemensamma delprogrammet för grundvatten. Tanken är att vägledningen ska ge stöd till länsstyrelserna för att utveckla den regionala miljöövervakningen av grundvatten, bl.a. för val av stationer, parametrar och mätfrekvens. Vägledningen kan också användas i dialog med kommunernas för deras egenkontroll av råvatten i grundvattenvattentäkter. Rapporten finns endast som pdf.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_10&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss