2012:03 - Regional övervakning av avrinningen från brukad skogsmark i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län - utvärdering av perioden 1996-2009 och förslag till framtida utformning

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län har låtit utföra en gemensam utvärdering av övervakningen av avrinning från brukad skogsmark i länen. Syftet var att dokumentera den vattenkemiska variationen i skogsbäckar i sydvästra Sverige och att analysera om olika skogsbruksåtgärder, främst slutavverkning, påverkat denna variation. I uppdraget ingick också att lämna förslag på hur övervakningen av avrinning från brukad skog bör utformas i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_03&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss