2012:01 - Hallands miljömål - Uppföljning 2012

2012 utkommer ingen traditionell Hur mår Halland-rapport utan den är ersatt av denna kortare uppföljningsrapport som redovisar årets regionala bedömningar för de 15 miljökvalitetsmålen. I Halland har vi valt att låta våra regionala miljömål finnas kvar trots att målåret 2010 har passerat. För att inte tappa fokus står målen kvar som inriktningsmål tills dess att de avförs eller nya regionala mål tas fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_01&context=24