2011:25 - Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2011 - En undersökning av fiskfaunan vid 17 lokaler i rinnande vatten

Redovisning av resultat från elfiskeundersökningar i Högvadsån och dess biflöden 2011. Undersökningarna utgör en del av uppföljningen av kalkningen i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_25&context=24